Mìng-ciō

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
«Gĭng-cá̤-hŏk-ìng» séng-sék-siâ huák gì 2012 nièng ciòng-sié-gái mìng-ciō cī-só

Mìng-ciō (民主), iâ hô̤ có̤ dáik-muò-káik-lăk-să̤ (德謨克拉西)[1], sê siŏh ciáh céng-dê diē-sié gì gái-niêng, dâi-biēu ciō-guòng găk báh-sáng chiū lā̤, hĕ̤k-ciā gōng cêu sê ìng-mìng cê-gă có̤ ciō.

Gâe̤ng mìng-ciō siŏng-dó̤i gì gái-niêng sê dŭk-cài.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929. 412.