Gĭng-cá̤-hŏk-ìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Gĭng-cá̤-hŏk-ìng» gì dù-biĕu

«Gĭng-cá̤-hŏk-ìng» (經濟學人; Ĭng-ngṳ̄: The Economist) sê siŏh hông Ĭng-guókĬng-ùng sĭng-ùng ciŭ-bó̤, piĕng-cĭk-buô găk Lùng-dŭng, buŏng 8 bĭk bēng-buōng hióng cuòng-giù huák-hèng. Ĭ găk 1843 nièng 9 nguŏk iù Sŭ-gáik-làng gĭng-cá̤-hŏk-gă gâe̤ng ké-ngiĕk-gă James Wilson cháung-bâing. Găk cháung-bâing cĭ chĕ̤, «Gĭng-cá̤-hŏk-ìng» ī bó̤-cāi bēng-sék huák-hèng. Chŭi-iòng gĭng-dáng ĭ chāi-ê̤ṳng căk-cé hìng-sék huák-hèng, dáng-sê ĭ gó-sê chĭng cê-gă ùi bó̤-cāi.

Chŭi-iòng miàng-cê hô̤ lā̤ "Gĭng-cá̤-hŏk-ìng", «Gĭng-cá̤-hŏk-ìng» gì-sĭk sê siŏh buōng tō̤-lâung cuòng-giù céng-dê, gĭng-cá̤, ùng-huá, kuŏ-gê gì cŭng-hăk-séng sĭng-ùng pàng-lâung kăng-ŭk. Ĭ gì lĭk-diòng sê gū-diēng cê̤ṳ-iù-cuō-ngiê (古典自由主義) gâe̤ng gĭng-cá̤ cê̤ṳ-iù-cuō-ngiê, ciĕ-tì cê̤ṳ-iù mâiu-ĭk (自由貿易), cuòng-giù-huá, ìng-kēu cê̤ṳ-iù liù-dông (人口自由流動), siâ-huôi cê̤ṳ-iù-cuō-ngiê dēng-dēng, pī-ṳ̀-gōng, ciĕ-tì dùng-séng huŏng-ĭng (同性婚姻) gâe̤ng dŭk-pīng hăk-huák-huá, ciĕ-tì ché̤ṳng gì guāng-cié, huāng-dó̤i sṳ̄-hìng (死刑).