Mìng-nàng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Mìng-nàng (閩南, Mìng-nàng-ngṳ̄: Bân-lâm) sê cī Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng nàng-buô gì dê-huŏng, bău-guák Ciŏng-ciŭ, Ciòng-ciŭ gâe̤ng Â-muòng săng ciáh dê-gék-chê. Ô gì sèng-âu iâ â̤ bău-guák Dài-uăng guāng gì Gĭng-muòng.