跳至內容

Mŏk-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mŏk-ngṳ̄
ʔai3 maːk8
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Gói-ciŭ
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
1 uâng
ngṳ̄-hiê
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 mak
Glottolog makc1235
ELP Mak (China)

Mŏk-ngṳ̄(莫語, ʔai3 maːk8) sê Dṳ̆ng-guók Gói-ciŭ Buó-ĭ-cŭk nè̤ng gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 1 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]