跳至內容

Nà̤-lò̤ Ò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nà̤-lò̤ Ò̤

Nà̤-lò̤ Ò̤ (尼羅河, Ā-lá-báik-ngṳ̄: النيل, Ĭng-ngṳ̄: Nile) sê Hĭ-ciŭ báe̤k buô gì siŏh dèu cĭng dòng gì ò̤. Ciā ò̤ biĕng-dău gì tū-niēng cĭng hō̤, Gū Ăi-gĭk ùng-mìng cêu sê găk ciā ò̤ biĕng-dău huák-diēng chók lì gì.