跳至內容

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


(土, 涂) sê cī dê-giù lṳ̆k-dê biēu-méng gì siŏh cṳ̄ng dó̤i sĕng-ŭk uăk-dông ô īng-hiōng gì ŭk-cék-cèng.

Ngū-hèng
Huō | Cūi | Mŭk | Gĭng |