Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

(土, 涂) sê cī dê-giù lṳ̆k-dê biēu-méng gì siŏh cṳ̄ng dó̤i sĕng-ŭk uăk-dông ô īng-hiōng gì ŭk-cék-cèng.

Ngū-hèng
Mŭk | Huōi | | Gĭng | Cūi