Nàng-muōi-sĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Nàng-muōi-sĭng
Nàng-muōi-sĭng
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Arthropoda
gŏng: Insecta
mŭk: Coleoptera
ā-mŭk: Polyphaga
hâ-mŭk: Elateriformia
cūng-kuŏ: Elateroidea
kuŏ: Lampyridae
Latreille, 1817
ā-kuŏ

Cyphonocerinae
Lampyrinae
Luciolinae
Ototetrinae ??
Photurinae
Genera incertae sedis:
Oculogryphus
Pterotus LeConte, 1859

Nàng-muōi-sĭng (𧕴尾星, 藍尾星 hĕ̤k-ciā 南尾星, hiêng-câi nè̤ng iâ â̤ tĕ̤k „làng-muōi-sĭng“) sê siŏh cṳ̄ng tè̤ng, gáu màng-buŏ gì sèng-âu ĭ gì piăng-âu â̤ huák chók liŏh-sáikguŏng.

Mìng-ièu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • Nàng-muōi-sĭng, guŏng dàng-dàng, páh tiék-gū, kī liòng-bùng. (藍尾星, 光彈彈, 拍鐵鼓, 起涼棚)