Nò̤-ā

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nò̤-ā

Nò̤-ā (挪亞, Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: נוֹחַ) sê «Séng-gĭng» gâe̤ng «Gū-làng-gĭng» diē-sié gì siŏh ciáh ìng-ŭk.

Áng «Gô-iók Séng-gĭng» diē-sié gì „Cháung-sié-gé“ gì gōng-huák, Nò̤-ā nè̤ng mâ̤ ngài. Hī sèng-âu ìng-lôi có̤ ngài, Ià-huò-huà Siông-dá̤ cūng-bê ciŏng gó̤-lòng ciáh sié-gái hūi-miĕk lâi, diŏh ciā sèng ciŏng siĕu-sék gó̤-só Nò̤-ā, gó̤ ĭ kī siŏh ciáh duâi sùng, ciŏng dông-ŭk gâe̤ng sĭk-ŭk dŭ buăng lâng-săng-ciáh kó̤ gà̤-dēng kó̤. Gáu-muōi-lāu huák-sĕng duâi-hùng-cūi, sié-gái dŭ ké̤ṳk cūi mĭh kó̤. Cūi tó̤i kó̤ ī-hâiu, Nò̤-ā siông-ngiâng, dṳ̀ng-sĭng hŭi-hók ìng-lôi siâ-huôi.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]