Cháung-sié Gé

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Cháung-sié-gé dêng-hióng lì gì)

Cháung-sié Gé (dōi-siā: Cs., Háng-cê: 創世記) sê Gĭ-dók-gáu Gô-iók Séng-gĭng Mò̤-să̤-ngô-gĭng gì dâ̤ 1 guóng, dū-liāng ô 50 ciŏng.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]