跳至內容

Nĭk-dŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
4 nguŏk 2 hô̤ 13:00 (UT) gì nĭk-dŏng

Nĭk-dŏng (日中)[1], bô hô̤ lā̤ Nĭk-dáu (日晝) gâe̤ng Â-dáu-giāng (下晝囝), sê siŏh bĭh sì-găng kái-niêng, cī siŏh nĭk dâi-dŏng téng nĭk-tàu ciáh chók-hiêng gáu nĭk-tàu lŏk-săng gì hī siŏh dáung sì-găng.

Gái Ché̤ṳ

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 江蘇教育出版社. 1998. 367. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Nĭk-dŏng ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.