Nṳ̆k-têu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Nṳ̆k-têu" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "肉柱", dók cŭ-uái.
Nṳ̆k-têu

Nṳ̆k-têu (肉柱)[1] sê gâe̤ng puòi-hŭ ô găh-siĕh gì siŏh cṳ̄ng bâng, sèu-sèu sáng găk méng, dâiu-gáuk gâe̤ng sĭng-găng gà̤-dēng. Gáu gĭng-dáng iā-sâ̤ hâu-săng-giāng iâ ô cī ciáh bâng.

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 江蘇教育出版社. 1998. 380. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Nṳ̆k-têu ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.