Ngék-tiék-siŏh

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ngék-tiék-siŏh

Ngék-tiék-siŏh (吸鐵石) iâ hô̤ lā̤ hiék-tiék (熁鐵) hĕ̤k-ciā hiék-siŏh (熁石), sê tiĕng-iòng ô cṳ̀-séngcṳ̀-tiék. Gô-dā̤ gì lò̤-buàng cêu sê kĕk hiék-siŏh có̤ gì.