跳至內容

Ngāi-táe̤k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


1 ăk ngāi-táe̤k

Ngāi-táe̤k sê buông siăh uòng dò̤ lā̤ tŭh ngāi gì nó̤h, ék-buăng sê sāi dé̤ṳk hĕ̤k-chiā chà có̤ gì.