Siăh

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Siŏh ciáh cṳ̆-niòng-giāng găk lā̤ siăh nó̤h.

Siăh/Siĕh (食), iâ hô̤ lā̤ siăh/siĕh nó̤h (食乇), siăh/siĕh buông (食飯), sê dông-ŭk ciŏng ô ìng-iōng gâe̤ng nèng-liông gì nó̤h tŏng gáu bók-lō̤ diē-sié gì siŏh cṳ̄ng dâe̤ng-cáuk. Siăh sê dông-ŭk mì-tì sĭng-tā̤ nèng-liông gâe̤ng sĕng-mêng gì siŏh cṳ̄ng buōng-nèng.