Siăh

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siŏh ciáh cṳ̆-niòng-giāng găk lā̤ siăh nó̤h

Siăh/Siĕh (食), iâ hô̤ lā̤ siăh/siĕh nó̤h (食乇), siăh/siĕh buông (食飯), sê dông-ŭk ciŏng ô ìng-iōng gâe̤ng nèng-liông gì nó̤h tŏng gáu bók-lō̤ diē-sié gì siŏh cṳ̄ng dâe̤ng-cáuk. Siăh sê dông-ŭk mì-tì sĭng-tā̤ nèng-liông gâe̤ng sĕng-mêng gì siŏh cṳ̄ng buōng-nèng.