Ngari

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ngari Dê-kṳ̆
—  Dê-kṳ̆  —
阿里地区 · མངའ་རིས་ས་ཁུལ།
Háng-ngṳ̄ diōng-siā
 - Háng-ngṳ̄ 阿里
 - Pĭng-ĭng Ālǐ
Câung-ngṳ̄ diōng-siā
 - Câung-ngṳ̄ མངའ་རིས
 - Wylie mnga' ris
 - Pĭng-ĭng Ngari
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Ngari Dê-kṳ̆ găk Să̤-câung
Ngari Dê-kṳ̆
Ngari Dê-kṳ̆
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ Să̤-câung
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 304,683 km2

Ngari (Câung-ngṳ̄: མངའ་རིས་ས་གནས་) sê Să̤-câung Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh dê-kṳ̆.