跳至內容

Nguŏh

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nguŏh

Nguŏh (玉) sê cī siŏh lôi ngàng-sáik sê sēng-liŏh-sáik buáng-táu-mìngbō̤-siŏh. Găk Dĕ̤ng Ā ùng-mìng diē-sié, nguŏh ô iā dâe̤ng-iéu gì é-ngiê, ô gì sèng-âu hō̤ gì nguŏh bī uòng-gĭng gó gói.