Nguŏk-biāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nguŏk-biāng

Nguŏk-biāng (月餅) sê Dṳ̆ng-guók Dṳ̆ng-chiŭ-cáik gì sĭk-pīng. Nguŏk-biāng gì hìng-câung có̤ ièng-ièng-nióh, chiông nguŏk, biēu-sê tuàng-ièng gì é-sé̤ṳ. Káe̤k-káe̤k sê miêng-hūng có̤ gì, diē-sié ô âng. Báik-nguŏk-cáik siăh nguŏk-biāng sê cuòng-giù Huà-ìng gì diòng-tūng hŭng-sṳ̆k.