Háng-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Huà-ìng dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Háng-cŭk (漢族) sê sié-gái gà̤-dēng ìng-kēu có̤i sâ̤ gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék. Háng-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄ dŭ sê Háng-ngṳ̄-cŭk gì ngṳ̄-ngiòng, bău-guák Háng-ngṳ̄ guăng-uâ, Ngù-ngṳ̄, Gáng-ngṳ̄, Siŏng-ngṳ̄, Káh-gă-ngṳ̄, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄, Buò-siĕng-ngṳ̄, Mìng-nàng-ngṳ̄, Uŏk-ngṳ̄ dēng dēng, iā sâ̤ dê-huŏng gó tŭng-ê̤ṳng Hiêng-dâi biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ (iâ hô̤ lā̤ Guók-ngṳ̄ hĕ̤k-ciā Pū-tŭng-uâ). Háng-cŭk â-dā̤ â̤ dé̤ṳng buŏng iā sâ̤ mìng-hié.