Niè-sái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Niè-sái (伲婿) sê cê-gă cṳ̆-niòng-giāngdòng-buŏ (唐餔, 丈夫). Niè-sái gó̤ lâu-mānòng-bâ hô̤ lā̤ diòng-nè̤ng (丈儂), nòng-nā̤ hô̤ lā̤ diōng-nā̤ (丈奶). Hók-ciŭ-uâ ô siŏh guó sṳ̆k-ngṳ̄ (俗語) hô̤ lā̤ “Niè-sái buáng ciáh giāng” (伲婿半爿囝).

gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]