Niăh chĕk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Niăh chĕk (搦賊)[Ció 1], sê siŏh-cṳ̄ng siŏh-dŏi nè̤ng cà̤ káh-dièu gì iù-hié. Sĕng géng chók siŏh-ciáh nè̤ng có̤ ciō-nè̤ng, piăng dièu lā̤ dâi-gă. Diông-giâ gì có̤ chĕk. Ciō-nè̤ng diŏh nâing siŏh-guó uâ, uâ ék-buăng sê gó-dêng gì. Chĕk téng ciā sì-hâiu giàng gê̤ṳng ciō-nè̤ng. Dīng gáu nâing uàng, ciō-nè̤ng cêu huòi-diōng tàu. Diông-giâ gì nè̤ng ciā sì-hâiu diŏh lék-giāng-giāng dêng-dâe̤ng dŭ mò̤, nâ ô nè̤ng mâ̤ sá̤-nê dâe̤ng kó̤, cêu sáung suŏ. Nâ mò̤ nè̤ng dâe̤ng, ciō-nè̤ng cêu huòi-diōng tàu, gié-sṳ̆k nâing hī siŏh-guó uâ, gái huòi-diōng tàu káng ô mò̤ nè̤ng dâe̤ng. Nâ-sê gōng dŭ mò̤ nè̤ng dêng-dâe̤ng, bêng-chiā dâi-gă liè ciō-nè̤ng muōng lì muōng gê̤ṳng, gáu muōi-dāu cêu â̤ ô siŏh-ciáh nè̤ng páh ciō-nè̤ng (pī-ê̤ṳ gōng páh giĕng-tàu). Dāng ciō-nè̤ng cêu â̤-sāi dṳ̆k dâi-gă, niăh gáu diê-nè̤ng sáung diê-nè̤ng suŏ. Nâ-sê gōng sū-iū nè̤ng dŭ bié gáu sê̤ṳ-siĕng gōng hō̤ gì „ăng-ciòng kṳ̆“, mò̤ siŏh-ciáh ké̤ṳk niăh diŏh, cêu-sê ciō-nè̤ng suŏ.

Gó ô siŏh-cṳ̄ng gōng-huák. Piăng dó̤i lā̤ dâi-gă gì sê gūi. Gūi niăh gáu diê siŏh-ciáh, hī siŏh-ciáh cêu diŏh uâng ĭ có̤ gūi.

Muōi-ció[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Niăh chĕk, Mìng-âu săng-kṳ̆ gōng gì.