Nile Ò̤

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Nile Ò̤

Nile Ò̤Hĭ-ciŭ báe̤k buô gì siŏh dèu cĭng dòng gì ò̤. Ciā ò̤ biĕng-dău gì tū-niēng cĭng hō̤, Gū Ăi-gĭk ùng-mìng cêu sê găk ciā ò̤ biĕng-dău huák-diēng chók lì gì.