Pĭ-nà̤-gĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Pĭ-nà̤-gĭ (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Φοινίκη) sê Dê-dṳ̆ng-hāi dĕ̤ng-buô gì siŏh ciáh gū-guók, iù Pĭ-nà̤-gĭ-nè̤ng sū gióng, còng-câi ṳ̀ gŭng-nguòng sèng 1500 gáu sèng 300 nièng cĭ-găng. Pĭ-nà̤-gĭ sê siŏh ciáh hòng-hāi ùng-mìng, ĭ huák-nguòng ṳ̀ Lé-bă-nâung, Sê̤ṳ-lé-ā, Ī-sáik-liĕk gâe̤ng Tū-ī-gì să̤-nàng-buô ék-dâi, dáng-sê ĭ gì sĭk-mìng-dê huák-diēng gáu să̤ Dê-dṳ̆ng-hāi séng-cé Dâi-să̤-iòng. Carthago cêu sê Pĭ-nà̤-gĭ gì siŏh ciáh sĭk-mìng-dê.