Lé-bă-nâung

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Lebanon

Lé-bă-nâungDṳ̆ng-dĕ̤ng gì siŏh ciáh guók-gă, gâe̤ng Sê̤ṳ-lé-ā gâe̤ng Ī-sáik-liĕk gău-gái. Lé-bă-nâung gì lĭk-sṳ̄ iā dòng, cŭng-gáu gâe̤ng ùng-huá iā dŏ̤-nguòng.