Panchen Lama

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Panchen Lama (câung-ngṳ̄: པན་ཆེན་བླ་མ་), ĭng-ĭk Băng-sièng Lá-mà(班禪喇嘛), sê Câung-diòng hŭk-gáu(藏傳佛教) Gelug-puái(格魯派) diē-sié diōng-sié diòng-sìng(轉世傳承) gì hù-siông(和尚), sê Ŏ̤-mì-tò̤-hŭk(阿彌陀佛) gì huá-sĭng(化身).