Puō-tò̤-kṳ̆ (Siông-hāi)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Puō-tò̤-kṳ̆
—  Kṳ̆  —
普陀區

Changfeng Park, Shanghai.JPG

Puō-tò̤-kṳ̆ găk Siông-hāi gì ôi-dé gì ôi-dé
Puō-tò̤-kṳ̆ găk Siông-hāi gì ôi-dé
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Dĭk-hăk-Chê (直轄市) Siông-hāi (上海)
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 55.47 km2
 - Tū-dê 53.8 km2
 - Cūi-tā̤ miêng-cék 1.67 km2
Ìng-kēu (2010)
 - Dŭ-liāng 1,288,881 nè̤ng
 - Mĭk-dô 15,651 nè̤ng/km2
Uōng-câng www.ptq.sh.gov.cn

Puō-tò̤-kṳ̆ (普陀區), sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Siông-hāi-chê gì siŏh ciáh Chê-hăk-kṳ̆(市轄區)[民 1][民 2].

Lĭk-sṳ̄ (歷史)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng Dăng-ôi (行政單位)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu (地理共氣候)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤ (經濟)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng (文化語言)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-sŭk (藝術)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̄-iù (旅遊)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáu-ṳ̆k (教育)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu (參考資料)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 上海市民政局. 上海市行政區劃情況統計表(截至2021年06月30日). 上海市民政局網站. [2021-08-11]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2021-08-11). 
  2. 上海市民政局. 上海市行政區劃名稱表(截至2020年06月30日). 上海市民政局網站. [2021-08-21]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2021-08-21). 

Ngiê-dāu lièng-ciék (外斗鏈接)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Puō-tò̤-kṳ̆ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.