Sák-mò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sák-mò̤ (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Σάμος) sê Hĭ-lé-nà̤Sĕk-nê Gùng-dō̤ dâi-dŏng gì siŏh ciáh dō̤. Găh Gū Hĭ-lé-nà̤ sì-gĭ, Sák-mò̤ sê iâ bó iâ giòng-duâi gì siŏh ciáh siàng-bŏng, chók-sāng buò-dò̤ gâe̤ng buò-dò̤-ciū, Gū Hĭ-lé-nà̤ ô-miàng gì só-hŏk-gă Pythagoras cêu sê cŭ-uái nè̤ng.