Buò-dò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Buò-dò̤
Buò-dò̤
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
muòng: Magnoliophyta
gŏng: Magnoliopsida
mŭk: Vitales
kuŏ: Vitaceae
sṳ̆k: Vitis
L.

Buò-dò̤ (葡萄) sê siŏh cṳ̄ng cūi-guō. Muōi sṳ̆k gì â̤ sŏng, sṳ̆k gì iā diĕng.

Tĕ̤k-ĭng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bàng-siòng tĕ̤k „bù-lò̤“ „bò̤-lò̤“. Lièng-gŏng ô gì dê-huŏng tĕ̤k „pò̤-lò̤“.