跳至內容

Sóng-ngiê-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sóng-ngiê-kṳ̆
—  Kṳ̆  —
順義區

Sóng-ngiê-kṳ̆ găk Báe̤k-gĭng gì ôi-dé gì ôi-dé
Sóng-ngiê-kṳ̆ găk Báe̤k-gĭng gì ôi-dé gì ôi-dé
Sóng-ngiê-kṳ̆ găk Báe̤k-gĭng gì ôi-dé
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Dĭk-hăk-Chê (直轄市) Báe̤k-gĭng (北京)
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 1,019.51 km2
Ìng-kēu
 - Dŭ-liāng 1,075,000[1] nè̤ng
 - Mĭk-dô 963 nè̤ng/km2
Uōng-câng www.bjshy.gov.cn

Sóng-ngiê-kṳ̆ (順義區), sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Báe̤k-gĭng-chê gì siŏh ciáh Chê-hăk-kṳ̆(市轄區).

Lĭk-sṳ̄ (歷史)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng Dăng-ôi (行政單位)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu (地理共氣候)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤ (經濟)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng (文化語言)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-sŭk (藝術)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̄-iù (旅遊)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáu-ṳ̆k (教育)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu (參考資料)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-dāu lièng-ciék (外斗鏈接)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Sóng-ngiê-kṳ̆ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.