跳至內容

Sā̤ tàu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Tié-tàu-dáing sā̤ tàu

Sā̤ tàu, bô hô̤ lā̤ sā̤ tàu-huók, cêu-sê dò̤ cūi cè̤ng nâ tàu-huók, niông tàu-huók â̤ táh-gáik.

Gó-dā̤ gì nè̤ng sāi -kŭk sā̤ tàu, tàu-huók â̤ sā̤ iā chiăng iā guŏng-dăng, bô sông bô gŏk.

Sā̤ tàu sèu-sèu sāi gáu sā̤-huák-cūi (洗髮水), gó ô sì-hâiu â̤ sāi gáu hô-huák-só (護髮素).

Tàu â̤-sāi găk cê-gă chió diē-sié cè̤ng-cūibùng-diē có̤, iâ kō̤-ī kó̤ tié-tàu-dáing tō̤ nè̤ng dó̤i-chiū sā̤.