Shigatse

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Shigatse Chê
—  Dê-ngék-chê  —
日喀则市 · གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར།
Háng-ngṳ̄ diōng-siā
 - Háng-ngṳ̄ 日喀则
 - Pĭng-ĭng Rìkāzé
Câung-ngṳ̄ diōng-siā
 - Câung-ngṳ̄ གཞིས་ཀ་རྩེ་
 - Wylie gzhis ka rtse
 - Pĭng-ĭng Xigazê
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Shigatse Chê găk Să̤-câung
Shigatse Chê
Shigatse Chê
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ Să̤-câung
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 182,000 km2

Shigatse (Câung-ngṳ̄: གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་) sê Să̤-câung Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.