跳至內容

Siéng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siéng (醃) sê siŏh cṳ̄ng có̤ chái huŏng-sék, kĕk tòng, sièng, chó hĕ̤k-ciā gì-tă dièu-lâiu lì bō̤-còng nṳ̆k, sŭ-chái cī siŏh lôi sĭk-ṳ̆k.