跳至內容

Chó

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gáuk cṳ̄ng chó

Chó (醋) sê siŏh cṳ̄ng dièu-lâiu, â̤ sŏng. Chó gì iông-sék sê ĭk-tā̤. Chó sê kék liòng-sĭk có̤ gì, găk Dṳ̆ng-guók ék-buăng sāi gók-ŭk có̤ chó, să̤-huŏng guók-gă kék cūi-guō hĕ̤k-ciā può-dò̤-ciū có̤.

Chó diē-sié ô 3%-5% gì chó-sŏng.