Chó

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gáuk cṳ̄ng chó

Chó(醋) sê siŏh cṳ̄ng dièu-lâiu, â̤ sŏng. Chó gì iông-sék sê ĭk-tā̤. Chó sê kék liòng-sĭk có̤ gì, găk Dṳ̆ng-guók ék-buăng sāi gók-ŭk có̤ chó, să̤-huŏng guók-gă kék cūi-guō hĕ̤k-ciā può-dò̤-ciū có̤.

Chó diē-sié ô 3%-5% gì chó-sŏng.