Siók-săng Sìng-nṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siók-săng Sìng-nṳ̄
Lâu-mā Sék-bò̤ Edit this on Wikidata
Giāng Chiông-tàu-sìng, Kartikeya Edit this on Wikidata

Siók-săng Sìng-nṳ̄ (雪山神女), bô hô̤ lā̤ Parvati ( Huáng-ngṳ̄: पार्वती ), sê găk Éng-dô-gáu sìng-uâ diē-sié gì siŏh-ciáh cṳ̆-niòng sìng (神)[1] [2]. ĭ iâ sê Sék-bò̤ (濕婆) gì lâu-mā gâe̤ng Kartikeyanòng-nā̤.

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 《世界神話辭典》,遼寧人民出版社,ISBN 7-205-00960-X
  2. 《宗教詞典》,上海辭書出版社,ISBN 978-7-5326-2840-7

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Parvati ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.