跳至內容

Siông Nguòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siông Nguòng

Siông Nguòng (尚元, 1528 n. - 1572 n.) sê Liù-giù-guók gì dâ̤ 14 dâi guók-uòng, 1556 nièng gáu 1572 nièng câi-ôi.

Ĭ sê Siông Chĭng gì giāng, bâng-ā mâ̤ gōng-uâ, nè̤ng dŭ gó̤ ĭ „bâng-ā uòng“ (Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄: チーグー王). Guók-gă sū-iū dâi-gié, dŭ sê iù săng-sṳ̆-guăng Mò̤ Lṳ̀ng-sŏng, Huò Ùi-mī gâe̤ng Gák Kō̤-chiŏng 3 ciáh nè̤ng cà̤ ché̤ṳ-lī gì.

Siông Nguòng câi-ôi gì sèng-âu, uŏ-káiu chĭng-liŏh Liù-giù gì hāi-gièng, ké̤ṳk ĭ puái buô-dôi dṳ̆k kó̤. 1571 nièng, ĭ cê-gă dái-bĭng, ciŏng chĭng-liŏh Iēng-mī gùng-dō̤Nĭk-buōng nè̤ng dṳ̆k kó̤.