Siēu-măh

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Siēu-măh
《法蘭西植物圖譜》 (1891),
Triticum vulgare
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Chāu-mŭk
muòng: Magnoliophyta
gŏng: Liliopsida
mŭk: Poales
kuŏ: Poaceae
sṳ̆k: Triticum

Siēu-măh (小麥)[1], sê siŏh bĭh chāu-mŭk gâe̤ng ké̤ṳk nè̤ng siăh gì nó̤h.

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 南京: 江蘇教育出版社. 1998年. 198頁. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Siēu-măh ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.