Sibu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Sibu

Sibu, iâ hô̤ lā̤ Sĭng Hók-ciŭ (新福州), sê Mā-lài-să̤-ā Sarawak gì siŏh ciáh siàng-chê. Hŭ-uái ô iā sâ̤ Hók-ciŭ iè-mìng, ciō-iéu sê Muāng-chĭng gì sèng-âu téng Hók-chiăng gâe̤ng Kŭ-chèng buăng guó gì.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]