Suók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Suók

Dâung-suók (逿雪) sê siŏh cṳ̄ng cê̤ṳ-iòng hiêng-chiông.

Dâung suók gì nguòng-lī gâe̤ng dâung ṳ̄ chă-bók-dŏ̤, iâ sê hùng diē-sié gì cūi-ciō guó dâe̤ng dâung giâ lì. Bók-guó, tiĕng chéng gì sèng-âu cūi-ciō â̤ ngĭk siàng bĭng-cĭng mâ̤ ṳ̀ng-huá, dĭk-ciék dâung gáu diê-dău, cuòi cêu sê dâung suók.