Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
?
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
(muôi hŭng ngék) Radiata
muòng: Cnidaria
gŏng

(蚱) sê siŏh cṳ̄ng sĕng-uăk diŏh hāi diē-sié gì kiŏng-diòng dông-ŭk, chă-bók-dŏ̤ ciòng sié-gái gì hāi diē-sié dŭ â̤ tō̤ diŏh. Sìng-nièng gì tá hìng-câung chiông cṳ̆ng, ô â̤ hŭng-bé gă-câung-ŭk (gó-chṳ̄ găk Ĭng-ngṳ̄ tá giéu lō̤ "jellyfish") gì puòi lì bō̤-hô̤ nô̤i-buô gì giék-gáiu. Tá sĭng-tā̤ â-dāu ô chiŭ-chiŭ, ô dŭk, sêng-cé â̤ táu sī bĕk gì dông-ŭk.

Duâi-buô-hông tá dŭ mâ̤ siù-cūi, nâ â̤ mâing-mâing piĕu diŏh cūi lā̤, kĕk chiŭ-chiŭ niăh nó̤h siăh. Tá kuók-huăk hŭ-căk gì nō̤ gâe̤ng gāng-gáuk ké-guăng, gó-chṳ̄ iēng-huá chók sìng-gĭng hiê-tūng lì gāng-dĭ chié-kék. Sìng-nièng gì tá, sĭng-tā̤ ô 94–98% dŭ sê cūi.

Tá gì puòi â̤ siăh gì.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons ô guăng-ṳ̀ gì mùi-tā̤ ùng-giông.
維基共享資源有關於其媒體資源。
Wikispecies ô guăng-ṳ̀ cī cṳ̄ng sĕng-ŭk gì séng-sék.
維基物種有關於茲種生物其信息。