Tòng-guōi-niŏh-chéu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


?Iêng-săng-giŏng
Tòng-guōi-niŏh-chéu
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Sĭk-ŭk-gái Plantae
muòng: Bê-cṳ̄ sĭk-ŭk muòng Magnoliophyta
gŏng: Dăng cṳ̄-iĕk sĭk-ŭk gŏng Monocots
mŭk: Giŏng-mŭk Zingiberales
kuŏ: Giŏng-kuŏ Zingiberaceae
sṳ̆k: Iêng-săng-giŏng-sṳ̆k Alpinia
cṳ̄ng: Iêng-săng-giŏng A. zerumbet
Hŏk-miàng
Alpinia zerumbet
(Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm., 1972
ê-miàng
 • Alpinia cristata Griff.
 • Alpinia fimbriata Gagnep.
 • Alpinia fluviatilis Hayata
 • Alpinia schumanniana Valeton
 • Alpinia speciosa (J.C.Wendl.) K.Schum.
 • Alpinia speciosa var. longiramosa Gagnep.
 • Amomum nutans (Andrews) Schult.
 • Catimbium nutans (Andrews) Juss. ex Lestib.
 • Catimbium speciosum (J.C.Wendl.) Holttum
 • Costus zerumbet Pers.
 • Languas schumanniana (Valeton) Sasaki
 • Languas speciosa (J.C.Wendl.) Small
 • Languas speciosa Merr.
 • Renealmia nutans Andrews
 • Renealmia spectabilis Rusby
 • Zerumbet speciosum J.C.Wendl.[1][2]

Tòng-guōi-niŏh-chéu (糖餜箬𣗬), iâ cêu-sê Iêng-săng-giŏng (艷山薑), sê giŏng-kuŏ (薑科) nguŏk-dò̤-sṳ̆k (月桃屬) gì sĭk-ŭk[3].

Ê̤ṳng-dù [Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Siăh[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Că̤

Găk Hók-ciŭ, tòng-guōi-niŏh-chéu gì niŏh-niŏh hô̤ tòng-guōi-niŏh, ĭng-ôi ĭ duâi-nâung ciáng hō̤, sé gié sĕng-diōng, kó̤ tō̤ kó̤ diáh iâ â̤ huŏng-biêng, sū-ī chŭi siăh gì nó̤h gì sì-hâiu, nè̤ng dŭ â̤-sāi sāi tòng-guōi-niŏh dò̤ cṳ̆ dā̤-dău. Bău-guák tòng-guōi, că̤, chái-bă, gŭi-dò̤ dēng.

Găk Dài-uăng, nè̤ng â̤ sāi tòng-guōi-niŏh buŏh cáe̤ng[4][5][6]. Có̤ guōi-nó̤i gì sì-hâiu, iâ â̤ sāi tòng-guōi-niŏh dò̤ cṳ̆ dā̤-dău[6], cūng-kuāng có̤ chók lì, ê gâe̤ng dé̤ṳk-niŏh bău gì iâ mâ̤ siŏh-iông.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

 1. Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. The Plant List 2010. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2019-10-19) (Ĭng-ùng). 
 2. 同種異名明細. 臺灣物種名錄. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2017-02-03) (Guăng-uâ). 
 3. 艷山薑 Yanshanjiang. 中醫藥學院藥用植物圖像數據庫. (原始內容存檔着2019-11-10) —通過香港浸會大學圖書館 (Guăng-uâ). 
 4. 民族植物月桃之藥用潛力. 自然保育季刊 —tŭng-guó 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 (cmn). [失效鏈接]
 5. 月桃. 臺灣環境資訊協會. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2017-11-16) (cmn). 
 6. 6.0 6.1 李育琴. 月桃花開. 環境資訊中心. 2006-06-04. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2016-03-04) (cmn).