Chéu

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Chéu

Chéu(𣗬 hĕ̤k 樹訓讀) sê cī ô mŭk-cê chéu-sĭng gâe̤ng chéu-ngâ̤ gì siŏh lôi sĭk-ŭk, â̤ uăk iā sâ̤ nièng. Găk bàng-siòng sĕng-uăk dâi-dŏng, ô gì duâi dău gì guáng-mŭk iâ â̤ dé̤ṳng hô̤ lā̤ chéu, pī-ṳ̀ gōng siŏh-liù-chéu, -chéu.

Chéu â̤ ngiēk găk ngék-ciēu nê-iōng-huá-táng, tū-dê chĭng-sĭk gâe̤ng dièu-cīng ké-hâiu gì huŏng-miêng siŏng-dŏng dṳ̀ng-iéu.

Chéu găk gô-dā̤ iâ hô̤ lā̤ mŭk(木). Mŭk iâ sê Dṳ̆ng-guók ngū-hèng dâi-dŏng gì siŏh ciáh.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngū-hèng
Mŭk | Huōi | | Gĭng | Cūi