跳至內容

Chéu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chéu

Chéu (𣗬), ùng-tĕ̤k sê̤ṳ (樹), sê cī ô mŭk-cê chéu-sĭng gâe̤ng chéu-ngâ̤ gì siŏh lôi sĭk-ŭk, â̤ uăk iā sâ̤ nièng. Găk bàng-siòng sĕng-uăk dâi-dŏng, ô gì duâi dău gì guáng-mŭk iâ â̤ dé̤ṳng hô̤ lā̤ chéu, pī-ṳ̀ gōng siŏh-liù-chéu, -chéu.

Chéu â̤ ngiēk găk ngék-ciēu nê-iōng-huá-táng, tū-dê chĭng-sĭk gâe̤ng dièu-cīng ké-hâiu gì huŏng-miêng siŏng-dŏng dṳ̀ng-iéu.

Chéu găk gô-dā̤ iâ hô̤ lā̤ mŭk (木). Mŭk iâ sê Dṳ̆ng-guók ngū-hèng dâi-dŏng gì siŏh ciáh.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngū-hèng
Huō | Cūi | Mŭk | Gĭng |