Tĭ-tṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Tĭ-tṳ̆
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Arthropoda
gŏng: Arachnida
mŭk: Araneae
Clerck, 1757

Mesothelae
Mygalomorphae
Araneomorphae

Tĭ-tṳ̆(蜘蛛), sê siŏh cṳ̄ng Ciék-ciĕ dông-ŭk(節肢動物), sĭng-tā̤ sê ièng gì hĕ̤k-ciā buáng-ièng gì. Ô gì tĭ-tṳ̆ â giék tĭ-tṳ̆-măng(蜘蛛鞔), dò̤ lā̤ niăh tè̤ng-giāng, bù-sìng, hŭng-muòng dŭ â̤ niăh; Ô gì mâ giék măng, kă iā dòng̤, hô̤ lā̤ “mā-lái-iè”(馬蟧䗁).