Mā-lái-iè

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Mā-lái-iè
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Arthropoda
gŏng: Arachnida
mŭk: Araneae
kuŏ: Sparassidae
sṳ̆k: Heteropoda
cṳ̄ng: H. venatoria
Hŏk-miàng
Heteropoda venatoria
Linnaeus, 1767
ê-miàng

 • Aranea pallens
 • Aranea regia
 • Aranea venatoria
 • Helicops maderiana
 • Heteropoda ferina
 • Heteropoda ocellata
 • Heteropoda regia
 • Heteropoda shimen
 • Heteropoda squamacea
 • Micrommata setulosa
 • Ocypete bruneiceps
 • Ocypete draco
 • Ocypete murina
 • Ocypete pallens
 • Ocypete setulosa
 • Olios albifrons
 • Olios antillianus
 • Olios colombianus
 • Olios freycineti
 • Olios gabonensis
 • Olios javensis
 • Olios leucosius
 • Olios lunula
 • Olios maderianus
 • Olius regius
 • Olius setulosus
 • Olios zonatus
 • Palystes ledleyi
 • Palystes maderianus
 • Sarotes regius
 • Sarotes venatorius
 • Sinopoda pengi
 • Sinopoda venatoria
 • Sparassus ammanita
 • Thomisus leucosius

Mā-lái-iè(馬蟧䗁, 馬獅爺 hĕ̤k-ciā 馬師爺, hŏk-miàng: Heteropoda venatoria) iâ â̤ siā có̤ mā-dái-iè, sê siŏh cṳ̄ng duâi gì tĭ-tṳ̆, kă iā dòng, mâ̤ giék măng. Ciā tĭ-tṳ̆ â̤ niăh gă-săk gâe̤ng bù-sìng cī siŏh lôi gì tè̤ng.