跳至內容

Tūng-ék Ī-sáik-liĕk Uòng-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tūng-ék Ī-sáik-liĕk Uòng-guók

Tūng-ék Ī-sáik-liĕk Uòng-guók (統一以色列王國) sê Ī-sáik-liĕk lĭk-sṳ̄ siông gì siŏh ciáh uòng-guók, găk sèng 1050 nièng gióng-lĭk. Sèng 931 nièng ī-hâiu, hŭng-liĕk siàng Ī-sáik-liĕk Uòng-guók gâe̤ng Iù-dâi Uòng-guók.

Tūng-ék Ī-sáik-liĕk guók-uòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

miàng-cê Ĭng-ùng miàng Tūng-dê
Bàng-uâ-cê Háng-cê
Suā-lò̤ 掃羅 Saul s. 1050 n. - s. 1011 n.
Ék-pó̤-siék 益破設 Ish-bosheth s. 1011 n. - s. 1010 n.
Dâi-bĭk 大闢 David s. 1010 n. - s. 970 n.
Sū-lò̤-muòng 所羅門 Solomon s. 970 n. - s. 931 n.