Sū-lò̤-muòng Uòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Sū-lò̤-muòng Uòng

Sū-lò̤-muòng UòngĪ-sáik-liĕk gì siŏh ciáh guók-uòng, diŏh «Gô-iók Séng-gĭng» gì „Liĕk-uòng-gé-liŏk Siông“ diē-sié ô ĭ gì gó-sê̤ṳ.

Ĭ sê Dâi-bĭk Uòng gì giāng. «Séng-gĭng» diē-sié gōng ĭ tàu-nō̤ iā hō̤ sāi, puáng-áng iā lâ̤-hâi.