跳至內容

Sū-lò̤-muòng Uòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sū-lò̤-muòng
שְׁלֹמֹה
Ī-sáik-liĕk guók-uòng
Câi-ôi iók sèng 970 nièng– sèng 931 nièng
Sèng-êng Dâi-bĭk
Gié-êng Ià-lò̤-pŏ̤-áng
Giāng-diê
Uòng-sék Dâi-bĭk Uòng-sék
Nòng-bâ Dâi-bĭk
Nòng-nā̤ Bathsheba
Chók-sié dâi-iók sèng 990 nièng
Ī-sáik-liĕk Ià-lô-sák-lēng
Guó-sié dâi-iók 931 nièng
Ī-sáik-liĕk Ià-lô-sák-lēng
Muó Ià-lô-sák-lēng

Sū-lò̤-muòng Uòng (所羅門王, Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: שְׁלֹמֹה) sê Ī-sáik-liĕk gì siŏh ciáh guók-uòng, diŏh «Gô-iók Séng-gĭng» gì „Liĕk uòng Gé Liŏk, Siông“ diē-sié ô ĭ gì gó-sê̤ṳ.

Ĭ sê Dâi-bĭk Uòng gì giāng. «Séng-gĭng» diē-sié gōng ĭ tàu-nō̤ iā hō̤ sāi, puáng-áng iā lâ̤-hâi.