Iù-dâi Uòng-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ī-sáik-liĕk Uòng-guók

Iù-dâi Uòng-guók (猶大王國, Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: מַמְלֶכֶת יְהוּדָה) sê Ī-sáik-liĕk lĭk-sṳ̄ siông gì siŏh ciáh uòng-guók. Sèng 931 nièng, Sū-lò̤-muòng Uòng táung-kuàng ī-hâiu, Ī-sáik-liĕk hŭng-liĕk siàng lâng ciáh guók-gă. 12 ciĕ-puái diē-sié, nàng-buô gì 2 ciáh ciĕ-puái (Iù-dâi ciĕ-puái, Biêng-ngā-mīng ciĕ-puái) sìng-lĭk gì guók-gă hô̤ có̤ Iù-dâi (猶大), siū-dŭ găk Ià-lô-sák-lēng.

Nàng-guók Iù-dâi (南國猶大) gié-sṳ̆k hông-gáu. Sèng 587 nièng, Nàng-guók Iù-dâi ké̤ṳk Bă-bī-lùng miĕk lâi, Ià-lô-sák-lēng gó̤-lòng siàng nè̤ng dŭ ké̤ṳk niăh kó̤ Bă-bī-lùng.

Iù-dâi guók-uòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

miàng-cê Ĭng-ùng miàng Tūng-dê
Bàng-uâ-cê Háng-cê
Ià-lò̤-pŏ̤-áng 耶羅破暗 Rehoboam s 931 n. - s 913 n.
Ā-bé-ngā 亞庇雅 Abijah s 913 n. - s 911 n.
Ā-sák 亞撒 Asa s 911 n. - s 870 n.
Iók-să-huák 約沙法 Jehoshaphat s 870 n. - s 848 n.
Iók-làng 約蘭 Jehoram s 848 n. - s 841 n.
Ā-hăk-siâ 亞哈謝 Ahaziah s 841 n. - s 841 n.
Ā-dâi-lé 亞大利 Athaliah s 841 n. - s 835 n.
Iók-hăk 約轄 Jehoash s 835 n. - s 796 n.
Ā-mā-siâ 亞馬謝 Amaziah s 796 n. - s 781 n.
Ā-sák-lī-ā (Ŭ-să̤-ā) 亞薩哩亞 (烏西亞) Azariah (Uzziah) s 781 n. - s 740 n.
Iók-dáng 約担 Jotham s 740 n. - s 736 n.
Ā-hăk-sê̤ṳ 亞哈士 Ahaz s 736 n. - s 716 n.
Hĭ-să̤-gă 希西家 Hezekiah s 716 n. - s 687 n.
Mā-nā-să̤ 馬拿西 Manasseh s 687 n. - s 642 n.?
Ā-muòng 亞門 Amon s 642 n. - s 640 n.
Iók-să̤-ā 約西亞 Josiah s 640 n. - s 609 n.
Iók-hăk-sṳ̆ 約哈斯 Jehoahaz s 609 n. - s 609 n.
Iók-ngā-gĭng 約雅金 Jehoiakim s 609 n. - s 598 n.
Iók-ngā-gṳ̆ng 約雅斤 Jehoiachin s 598 n. - s 598 n.
Să̤-dī-gă 西底家 Zedekiah s 598 n. - s 587 n.