跳至內容

Tŭng-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tŭng-ngṳ̄
Gaeml
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Gói-ciŭ
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
150 uâng
ngṳ̄-hiê
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 Either:
doc – Báe̤k-buô Tŭng-ngṳ̄
kmc – Nàng-buô Tŭng-ngṳ̄

Tŭng-ngṳ̄(侗語, Gaeml) sê Dṳ̆ng-guók Gói-ciŭ Tŭng-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 150 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]