Tŭng-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tŭng-cŭk (侗族, Tŭng-ngṳ̄: Gaeml) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Gói-ciŭ, Hù-nàng gâe̤ng Guōng-să̤ gì gău-gái, Laos gâe̤ng Uŏk-nàng 2 guók iâ ô Tŭng-cŭk. Tŭng-cŭk iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Tŭng-cŭk gōng Tŭng-ngṳ̄.