Tatar-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tatar-ngṳ̄
татар теле
Huák-nguòng guók  Ngò̤-lò̤-sṳ̆
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
520 uâng
ngṳ̄-hiê
Turkic ngṳ̄-cŭk
  • Tatar-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Kyril cê-mō̤
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng

 Ngò̤-lò̤-sṳ̆

sìng-nêng gì
siēu-só ngṳ̄-ngiòng
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 tt
ISO 639-2 tat
ISO 639-3 tat
Glottolog tata1255
Linguasphere 44-AAB-be
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Tatar-ngṳ̄Turkic ngṳ̄-cŭk gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gōng ciā uâ gì chă-bók-dŏ̤ ô 520 uâng nè̤ng.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Ethnic Groups and Religious department, Fujian Provincial Government. 少数民族的语言文字有哪些?. fujian.gov.cn. September 13, 2022 [March 25, 2023]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh October 28, 2022) (中文). 
  2. Archive copy. [2023-03-25]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2021-03-06). 

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]