Tatarstan

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tatarstan Gê̤ṳng-huò-guók
—  Gê̤ṳng-huò-guók  —
Республика Татарстан
Gì-tă ngṳ̄-ngiòng diōng-siā
 - Tatar-ngṳ̄ Татарстан Республикасы
Tatarstan Gê̤ṳng-huò-guók gì gì
Tatarstan Gê̤ṳng-huò-guók gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Guók-gă  Ngò̤-lò̤-sṳ̆
Siū-hū Kazan
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 68,000 km2
Ìng-kēu (2010)
 - Dŭ-liāng 3,786,488 nè̤ng
 - Mĭk-dô 55.7/km2

TatarstanNgò̤-lò̤-sṳ̆ gì siŏh ciáh gê̤ṳng-huò-guók.