Tiĕng-ké cĭ Cṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Biĕu-cé
Nĭk-ngṳ̄ 天気の子
Dō̤-iēng Sĭng-hāi Sìng (新海誠)
Gŭng-éng 2019 nièng 7 nguŏk 19 hô̤
(Nĭk-buōng)
2019 nièng 11 nguŏk 1 hô̤
(Dṳ̆ng-guók)

«Tiĕng-ké cĭ Cṳ̄» (天氣之子) sê siŏh buô iù Nĭk-buōng (日本) dō̤-iēng Sĭng-hāi Sìng (新海誠) kák gì dông-uâ diêng-īng[1][2][3].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]